Zuster Marie Jeanne Byukusenge

Op 2 september 2017 zijn twee zusters ingezegend als diacones na een voorbereidingstijd van tien jaar. Eén van de twee zusters is zuster Marie Jeanne.

Zuster Marie Jeanne is geboren in 1987. In februari 2006 is zij bij de gemeenschap gekomen voor het oriënterend jaar. In april 2007 heeft zij het uniform ontvangen, om in 2010 officieel te worden ingekleed na een opleiding van drie jaar. Op 2 september 2017 heeft zij de laatste geloften afgelegd en is nu ingezegend als diacones.

Toen zuster Marie Jeanne in de zesde klas van de lagere school zat, zij was toen 14 jaar, heeft zij haar eerste brief aan de gemeenschap geschreven. Zuster Anke Slagmolen was toen leidinggevende in de gemeenschap. Zij vond zuster Marie Jeanne nog veel te jong, maar heeft haar aangemoedigd om eerst verder te studeren. Het voortgezet onderwijs heeft zij gevolgd bij de katholieke zusters in Kibuye. Zuster Marie Jeanne wilde graag een protestantse zuster worden en daarom gebruikte ze de vakantie om op bezoek te gaan bij Abaja ba Kristo om met andere jonge zusters te spreken. Toen zij de onderbouw van het voortgezet onderwijs had afgerond, mocht zij in de gemeenschap komen voor het voorbereidend jaar. Zij kreeg alleen toestemming om te komen als ook haar ouders het er mee eens waren.

Zo is zuster Marie Jeanne in Rubengera terecht gekomen. In 2009 is zij weer terug gegaan naar school voor de opleiding tot lerares. Na het examen in 2011 kreeg zij een beurs en heeft tot 2014 de universiteit gevolgd. Nu werkt zij als lerares in Remera Rukoma.

Omdat ze tijdens haar voorbereiding tot diacones op school zat, kreeg zij deze in de vakanties. Zij kreeg veel vragen van mensen op school waarom zij een zuster wilde worden. Haar antwoord was als volgt: “Sommige mensen hebben de roeping om te trouwen en ik heb de roeping om Jezus te volgen”.

Op haar werk krijgt zij nog steeds vragen zoals waarom zij haar salaris afgeeft. Voor zuster Marie Jeanne is dit heel gewoon. Als zij iets nodig heeft, dan krijgt ze het van de gemeenschap.

Als dit gesprek plaatsvindt, net voor haar inzegening, vertelt zij dat een paar Bijbelteksten haar hebben geholpen bij haar roeping en dat zij nu klaar is voor de inwijding: Matteüs 19:12 en Filippenzen 4:13 “Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft”, een heel krachtige tekst. Zuster Marie Jeanne voelt zich nu volwassen in het geloof en zij heeft voorgoed gekozen haar leven te wijden aan Jezus als diacones.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-70.png
Vóór de inzegening met de blauwe sluier
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-71.png
Inzegening 02-09-2017
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-72.png
Links zuster Marie Jeanne en rechts zuster Pauline

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu