P001 Kleuter- en lagere school Indatwa

De uitdaging

De zusters zien goed onderwijs vanuit Bijbelse principes als speerpunt van hun missie. Ze willen kinderen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en daarbij persoonlijke aandacht te krijgen, wat op de staatsscholen meestal heel moeilijk is door het grote aantal kinderen per klas.

We zien dat de school in de behoefte voorziet, want veel ouders willen hun kinderen bij de zusters op school hebben!

Aanpak

Er zijn goed geschoolde leerkrachten aangetrokken en meerdere zusters werken mee als klassenassistent. Zuster Emerthe, de directrice, zou graag Nederlandse jongeren als stagiaire verwelkomen!

In de nieuwe lokalen waar de lagere school nu over beschikt, is het goed lesgeven! Wel is er behoefte aan een eetzaal met keuken, een bibliotheek en een multifunctionele zaal, waar gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten in kunnen plaatsvinden.

Projectleider

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-25.png

Zuster Emerthe Kankundiye

Looptijd

Langlopend

Van weesdorp naar kleuterschool

In 2017 startten de zusters op de plek van het voormalige weesdorp een kleuterschool, waar inmiddels zo’n 150 kinderen dagelijks te vinden zijn. Het is geweldig dat de huizen van het weesdorp nu weer bevolkt worden met kinderen.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-85.png
Kleuterschool
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-86.png
Kleuterklas

… naar lagere school
Al snel na de start van de kleuterschool kwam de vraag naar een lagere school, zodat de kinderen bij de zusters op school zouden kunnen blijven. Er werden plannen ontwikkeld, een fondswervingsactie gestart, grond aangekocht en … gebouwd! In januari 2020 konden de kinderen van de kleuterschool doorstromen naar de eerste klas en op 8 februari werd de school officieel geopend!

Lagere school
Lagere school eerste klas
Sportles lagere school

Eind maart kregen de kinderen, in aanwezigheid van de ouders, hun eerste ‘rapport’ uitgereikt. Het was een groot feest, waarbij de ouders versteld stonden van wat de kinderen in die korte tijd al hadden geleerd. Ze zongen zelfs Engelse en Franse liedjes. 

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu