P001 Kleuter- en lagere school Indatwa

De zusters zien goed onderwijs vanuit Bijbelse principes als speerpunt van hun missie. Ze willen kinderen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en daarbij persoonlijke aandacht te krijgen, wat op de staatsscholen meestal heel moeilijk is door het grote aantal kinderen per klas.

We zien dat de school in de behoefte voorziet, want veel ouders willen hun kinderen bij de zusters op school hebben!

Aanpak

Van weesdorp naar kleuterschool

In 2017 startten de zusters op de plek van het voormalige weesdorp een kleuterschool, waar dagelijks zo’n 150 kinderen te vinden waren. Inmiddels is de school zo snel gebreid, dat een nieuw schoolgebouw noodzakelijk was.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-86.png
Kleuterklas

… naar lagere school
Al snel na de start van de kleuterschool kwam de vraag naar een lagere school, zodat de kinderen bij de zusters op school zouden kunnen blijven. Er werden plannen ontwikkeld, een fondswervingsactie gestart, grond aangekocht en … gebouwd!

In 2020 werd het gebouw geopend, maar opnieuw bleek de noodzaak van uitbreiding. Met behulp van een grote gift kon een tweede schoolgebouw worden gerealiseerd met plaats voor 600 kinderen. Dit gebouw werd in september 2022 geopend.
Alleen… door de sterk gestegen prijzen van alle materialen kon helaas de keuken niet worden afgebouwd. Dit betekent dat in een geïmproviseerde keuken de schoolmaaltijden worden klaargemaakt. Voor het afbouwen van de keuken en de aanschaf van gastoestellen zijn nog bijdragen nodig!

De nieuwe Indatwa school voor het hele basisonderwijs
Lagere school eerste klas
Sportles lagere school

Er zijn goed geschoolde leerkrachten aangetrokken en meerdere zusters werken mee als klassenassistent. Zuster Emerthe, de directrice, zou graag Nederlandse jongeren als stagiaire verwelkomen!

Indatwa school volop in bedrijf!

De Indatwa school herbergt dagelijks zo’n 550 kinderen! Vanaf september 2024 zullen dat er rond de 600 zijn.
De zusters zijn heel gelukkig met de uitbreiding, er is nu voor alle kinderen genoeg ruimte in de klaslokalen en in de eetzaal!

Projectleider

Zuster Emerthe Kankundiye

Looptijd

Langlopend

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu