P001 Kleuter- en lagere school Indatwa

De zusters zien goed onderwijs vanuit Bijbelse principes als speerpunt van hun missie. Ze willen kinderen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en daarbij persoonlijke aandacht te krijgen, wat op de staatsscholen meestal heel moeilijk is door het grote aantal kinderen per klas.

We zien dat de school in de behoefte voorziet, want veel ouders willen hun kinderen bij de zusters op school hebben!

Indatwa school volop in bedrijf!

De Indatwa school herbergt dagelijks zo’n 550 kinderen! De zusters zijn heel gelukkig met de uitbreiding, er is nu voor alle kinderen genoeg ruimte in de klaslokalen en in de eetzaal!

Wat nog wel moet gebeuren is het afbouwen van de keuken! Door de gestegen prijzen bleek het budget niet toereikend te zijn, dus er wordt gezocht naar sponsors, die een bijdrage willen leveren aan dit project. De keuken moet betegeld worden en er moeten gastoestellen worden aangeschaft. Tot nu toe wordt gekookt in een geïmproviseerde keuken en op hout of houtskool.

Aanpak

Er zijn goed geschoolde leerkrachten aangetrokken en meerdere zusters werken mee als klassenassistent. Zuster Emerthe, de directrice, zou graag Nederlandse jongeren als stagiaire verwelkomen!

In de nieuwe lokalen waar de lagere school nu over beschikt, is het goed lesgeven! Wel is er behoefte aan een bibliotheek en een multifunctionele zaal, waar gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten in kunnen plaatsvinden.

Van weesdorp naar kleuterschool

In 2017 startten de zusters op de plek van het voormalige weesdorp een kleuterschool, waar dagelijks zo’n 150 kinderen te vinden waren. Inmiddels is de school zo snel gebreid, dat een nieuw schoolgebouw noodzakelijk was.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-86.png
Kleuterklas

… naar lagere school
Al snel na de start van de kleuterschool kwam de vraag naar een lagere school, zodat de kinderen bij de zusters op school zouden kunnen blijven. Er werden plannen ontwikkeld, een fondswervingsactie gestart, grond aangekocht en … gebouwd!

In 2020 werd het gebouw geopend, maar opnieuw bleek de noodzaak van uitbreiding. Met behulp van een grote gift kon een tweede schoolgebouw worden gerealiseerd met plaats voor 600 kinderen.
Alleen… door de sterk gestegen prijzen van alle materialen kon helaas de keuken niet worden afgebouwd. Dit betekent dat in een geïmproviseerde keuken de schoolmaaltijden worden klaargemaakt. Voor het afbouwen van de keuken en de aanschaf van gastoestellen zijn nog bijdragen nodig!

De nieuwe Indatwa school voor het hele basisonderwijs
Lagere school eerste klas
Sportles lagere school

Projectleider

Zuster Emerthe Kankundiye

Looptijd

Langlopend

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu