P011 Waterproject

Water, schoon water  is van levensbelang.

De watervoorziening in Rwanda vraagt veel aandacht. Het is een zegen dat er veel regen valt, waardoor de regenwaterreservoirs goed gevuld blijven! Maar in droge periodes is het lastiger, vooral doordat de aangeboorde bron niet diep genoeg is om de hoeveelheid water te leveren die nodig is.

De zusters zoeken nog naar financiële middelen om een dichtbij gelegen waterpomp, die defect is, weer aan de praat te krijgen en leidingen te leggen naar hun terrein.

Mocht u willen helpen, dan kunt u dat aangeven op de donatiepagina.

Een ander voorbeeld van het belang van voldoende water is,  dat  voor het regenwater een extra reservoir is aangebracht en op het landbouwterrein kon een nieuwe pomp geplaatst worden voor de irrigatie.

De zusters zijn heel dankbaar dat deze projecten konden worden gerealiseerd, dankzij giften uit Nederland.

Dus help, uw steun is hard nodig om mens, groot en klein, dier en landbouwgrond te voorzien van voldoende water.

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu