Bestuur

René van de Kieft, voorzitter

“Nog maar op weinig plekken in onze wereld zijn er bloeiende zustergemeenschappen. De toewijding van de zusters van Rwanda om als gelovigen in de kracht van Jezus er te zijn als een lichtend licht door woord en daad, vind ik enorm inspirerend en graag wil ik een steentje bijdragen met onze eigen diaconessen hier in Amerongen om deze mooie groep verder te helpen in de groei van hun geloof en de lokale impact!”


Dorien Peet, diacones en bestuurslid

“Sinds de oprichting van de stichting in 2011 was ik de voorzitter ervan, vanaf 2021 is het stokje overgedragen aan René van de Kieft. Van 1995 tot 2001 heb ik in Rwanda gewerkt en nu mag ik vanuit de diaconessengemeenschap in Amerongen gestalte geven aan de verbondenheid met de zusters in Rwanda. Hun inzet in dit land is uitermate belangrijk voor de omgeving waarin zij werken. Met name de steun aan weeskinderen vind ik van groot belang.”Martin ’t Hart, bestuurslid

“Van 2016 tot april 2022 was ik, samen met mijn vrouw, Marleen, uitgezonden naar Rwanda. Regelmatig bezochten we de zustergemeenschap in Rubengera en daaruit is een warme band ontstaan. Nu wij terug zijn in Nederland is het voor mij een mooie kans om via het bestuur verbonden te blijven met Rwanda en de zustergemeenschap. Doordat ik 6 jaar in Rwanda met de mensen opgetrokken heb, ken ik veel van het land en de cultuur. Deze kennis en ervaring wil ik graag inzetten om de zusters in Rwanda te helpen en te adviseren bij het mooie werk wat zij doen.”


Maarten van Ginkel, Penningmeester

Maarten van Ginkel is registeraccountant en is actief als accountant-adviseur-toezichthouder. Verder is hij bestuurslid van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, is hij penningmeester van de TFC van Ds. Geert en Florien Lustig en is hij ook nog eens voorzitter van de Raad van Toezicht van Charim ouderenzorg in de regio’s Zeist en Veenendaal. Maarten van Ginkel vertelt over zijn motivatie om penningmeester van de Stichting te worden: “Charim kent een participantenraad waarin zuster Greet Verhoeven zitting heeft. Zij nodigde mij uit kennis te komen maken in Amerongen en te bezien of “we wat voor elkaar kunnen betekenen”. Bij de kennismaking was ook zuster Dorien Peet aanwezig die vertelde over haar ervaringen in Rwanda: indrukwekkend… Toen enige tijd later René van de Kieft mij belde en liet weten dat hij in het bestuur van Stichting ‘Vrienden van Zusters in Rwanda’ zitting neemt en dat er ook een penningmeester werd gezocht, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Bijzonder om met de gedreven zusters in Rwanda en Nederland onder Gods zegen aan herstel van verhoudingen en opbouw bij te mogen dragen!”


Alice van Barneveld, secretaresse

Alice van Barneveld is sinds september 2021 aan het bestuur toegevoegd als secretaresse.

“Om mij hiervoor in te zetten is omdat ik bijzonder onder de indruk ben van de zusters in Rwanda, wat zij doen en tot stand brengen met de weinige middelen die zij hebben. Het vertrouwen en het geloof wat zij daarbij uitdragen is voor mij een voorbeeld. De mogelijkheid hen op deze manier hierin te kunnen steunen, samen met de zusters hier, ervaar ik als iets dat niet voor niets op mijn pad komt.”

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu