Bestuur

Dorien Peet, diacones

“Sinds de oprichting van de stichting in 2011 ben ik er de voorzitter van. Van 1995 tot 2001 heb ik in Rwanda gewerkt en nu mag ik vanuit de diaconessengemeenschap in Amerongen op deze manier gestalte geven aan de verbondenheid met de zusters in Rwanda. Hun inzet in dit land is uitermate belangrijk voor de omgeving waarin zij werken. Met name de steun aan weeskinderen vind ik van groot belang.”


Janny Oorebeek, bestuurslid

`Vanaf het begin van de stichting in 2011 ben ik bestuurslid en al heel wat keren heb ik de zusters in Rwanda bezocht. Ik voel me verbonden met Rwanda in het algemeen, maar met de zusters in Rubengera in het bijzonder. Vanuit het geloof in onze ene Heer werken we nauw samen om de bevolking van Rubengera te helpen. Een nieuw project om dit te doen is de kleuterschool Indatwa. Niet alleen worden daar kinderen toegelaten die het schoolgeld kunnen betalen, maar een gedeelte van de leerlingen komt uit arme gezinnen en voor hen wordt het schoolgeld betaald. Samen met de zusters proberen we deze kinderen en hun ouders door middel van zelfhulp groepen vooruit te helpen in deze maatschappij.`


Cees Oosterhuis, bestuurslid

“De zusters in Rwanda werken aan verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en voedselproductie. Ze doen dit via projecten met een concrete doelstelling, activiteiten en budget per jaar. Op verschillende manieren worden veranderingen bij kinderen op school, de gezinnen op het platteland en bij de zustergemeenschap zichtbaar. Vanuit Nederland ondersteunen we met de stichting Vrienden van Zusters in Rwanda de zusters met advies, geestelijke toerusting en fondsenwerving. Dat geeft voor alle partijen duidelijke kaders, richting en inhoud aan de verbeteringen die wij met z’n allen beogen, óók als ontwikkelingen eens tegenvallen of anders verlopen. In het dagelijks leven werk ik bij Woord en Daad als projectleider voor verschillende projecten, onder meer op het gebied van onderwijs en jeugd- werkgelegenheid in West-Afrika. Met die ervaring hoop ik ook te kunnen bijdragen als bestuurslid van de Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda.”


Rene van de Kieft, bestuurslid

“Nog maar op weinig plekken in onze wereld zijn er bloeiende zustergemeenschappen. De toewijding van de zusters van Rwanda om als gelovigen in de kracht van Jezus er te zijn als een lichtend licht door woord en daad, vind ik enorm inspirerend en graag wil ik een steentje bijdragen met onze eigen diaconessen hier in Amerongen om deze mooie groep verder te helpen in de groei van hun geloof en de lokale impact!”


Maarten van Ginkel, Penningmeester

Maarten van Ginkel is registeraccountant en is actief als accountant-adviseur-toezichthouder. Bestuurslid van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, penningmeester van de TFC van Ds. Geert en Florien Lustig en voorzitter van de Raad van Toezicht van Charim ouderenzorg in de regio’s Zeist en Veenendaal). Maarten van Ginkel vertelt over zijn motivatie om penningmeester van de Stichting te worden: “Charim kent een participantenraad waarin zuster Greet Verhoeven zitting heeft. Zij nodigde mij uit kennis te komen maken in Amerongen en te bezien of “we wat voor elkaar kunnen betekenen”. Bij de kennismaking was ook zuster Dorien Peet aanwezig die vertelde over haar ervaringen in Rwanda: indrukwekkend….Toen enige tijd later René van de Kieft mij belde en liet weten dat hij in het bestuur van Stichting ‘Vrienden van Zusters in Rwanda’ zitting neemt en dat er ook een penningmeester werd gezocht, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Bijzonder om met de gedreven zusters in Rwanda en Nederland onder Gods zegen aan herstel van verhoudingen en opbouw bij te mogen dragen!”

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu