P002 Hulp aan arme kinderen op kleuter- en lagere school

De uitdaging

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen vanaf hun derde of vierde jaar onderwijs krijgen, maar geeft daarvoor geen subsidie… De ouders moeten dus zelf het schoolgeld betalen, wat betekent dat de armste kinderen geen basisschoolonderwijs krijgen.

Aanpak

Daarom besloten de zusters om minstens 30% van het aantal leerlingen te selecteren uit de armste gezinnen en daarvoor een fonds op te richten en sponsors te zoeken. Voor slechts € 25,00 per maand kan voor een kind het uniform, schoolmateriaal en een maaltijd worden bekostigd.

Informatie over dit steunfonds kan worden aangevraagd bij de Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda, e-mail: info@zustersinrwanda.nl

Sponsoring

Met de ouders wordt gewerkt aan het verbeteren van hun levensomstandigheden door middel van het vormen van zelfhulpgroepen. Dat wil zeggen: de ouders vormen groepen die regelmatig samenkomen om allerlei zaken betreffende hun situatie te bespreken. Ook heeft elke groep een spaarpotje waar iedere deelnemer een klein bedrag in stort. Vanuit dat potje worden micro-kredieten verstrekt als een deelnemer een goed projectvoorstel heeft. De bedoeling is dat deze ouders dan zelf (een deel van) het schoolgeld kunnen betalen, zodat weer andere kinderen hulp kunnen krijgen.

Training

De ouders van deze kinderen krijgen training in diverse onderwerpen, zoals opvoeding, conflictbeheersing, samenwerking in het gezin en met de school. Ook leren zij hoe kleine projecten kunnen worden opgezet, zodat het gezinsinkomen kan verbeteren en langzamerhand ook kan worden bijgedragen aan de schoolkosten.

Amerongen –> Rwanda

Tijdens het verblijf van de groep uit Amerongen (zie Nieuwsbrief okt. 23) werden kindermiddagen georganiseerd voor de kinderen van het steunfonds. Wat een feest, om de kinderen te zien zaklopen, touwtje springen, voetballen, kleuren enz. Ze kregen ook les in tandenpoetsen en gingen allemaal met een tandenborstel en tandpasta naar huis.

Projectleider

Zuster Marie Josee Niyonsaba

Looptijd

Langlopend

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu