P002 Hulp aan arme kinderen op kleuter- en lagere school

De uitdaging

De overheid vindt het belangrijk dat kinderen vanaf hun derde of vierde jaar onderwijs krijgen, maar geeft daarvoor geen subsidie… De ouders moeten dus zelf het schoolgeld betalen, wat betekent dat de armste kinderen geen basisschoolonderwijs krijgen.

Aanpak

Sponsoring

Daarom besloten de zusters om minstens 30% van het aantal leerlingen te selecteren uit de armste gezinnen en daarvoor een fonds op te richten en sponsors te zoeken. Voor slechts € 15,00 per maand kan voor een kind het uniform, schoolmateriaal en een maaltijd worden bekostigd.

Informatie over dit steunfonds kan worden aangevraagd bij de Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda, e-mail: info@zustersinrwanda.nl

Zelfhulpgroepen

Met de ouders wordt gewerkt aan het verbeteren van hun levensomstandigheden door middel van het vormen van zelfhulpgroepen. Dat wil zeggen: de ouders vormen groepen die regelmatig samenkomen om allerlei zaken betreffende hun situatie te bespreken. Ook heeft elke groep een spaarpotje waar iedere deelnemer een klein bedrag in stort. Vanuit dat potje worden micro-kredieten verstrekt als een deelnemer een goed projectvoorstel heeft. De bedoeling is dat deze ouders dan zelf (een deel van) het schoolgeld kunnen betalen, zodat weer andere kinderen hulp kunnen krijgen.

Projectleider

Zuster Marie Josee Niyonsaba

Looptijd

Langlopend

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu