Nieuwsbrief Januari 2024

Lieve vrienden van Rwanda,
Wij groeten u in de naam van onze Verlosser Jezus Christus. De gemeenschap van zusters “Abaja ba Kristo” is God zeer dankbaar dat hij ons in het nieuwe jaar 2024 heeft geleid. Zoals de psalmist in Psalm 117 zei: “Loof de Heer, al gij volken; Looft Hem, gij allen. Want groot is zijn liefde voor ons, en de trouw van de Heer duurt tot in eeuwigheid”. Prijs de Heer.
Iedereen heeft reden om God te danken en hem te prijzen voor wie Hij is en voor wat Hij heeft gedaan in ons leven, ondanks moeilijke momenten.
Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u een gelukkig nieuwjaar 2024 te wensen, vol hoop, veiligheid en een gezonde relatie met onze Heer Jezus Christus.

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu