Louise Mukashyaka

Louise is 24 jaar en zit in de zesde klas van het voortgezet onderwijs. Ze studeert computertechniek. Zij wordt nu twee jaar ondersteund vanuit het scholierenproject.

De ouders van Louise zijn overleden en ze woont nu bij een gezin waar ze geen enkele relatie mee heeft. Ze heeft nog drie zussen en drie broers die allemaal in andere gezinnen wonen, maar ze zien elkaar wel. Louise is lid van de Presbyteriaanse Kerk in Rubengera.
Na het overlijden van haar ouders heeft Louise eerst bij een broer gewoond, maar na zijn huwelijk is ze in dit gezin gekomen.
Het gezin is niet arm, maar ze geven haar niet wat ze nodig heeft. Zonder ondersteuning vanuit het scholierenproject zou ze niet meer naar school gaan.

Ze is daarom erg dankbaar voor wat Abaja ba Kristo voor haar doet, want nu heeft ze weer hoop op de toekomst. Na haar examen wil ze proberen om zelf een baan te creëren en geld te verdienen voor haar toekomst.

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu