Zuster Marie-Louise over het landbouwproject

”Ik word blij als ik mensen goed zie samenwerken”

zuster Marie-Louise Niyonsenga

Op de website van Kerk in Actie verscheen het volgende artikel, naar aanleiding van de steun, die al jaren gegeven wordt o.a. aan het landbouwproject de zusters in Rwanda; hierbij de iets ingekorte versie:

Kerk in Actie

Zuster Marie-Louise Niyonsenga maakt deel uit van het directieteam van de Rwandese diaconessengemeenschap in Rubengera. Deze gemeenschap bestaat uit 40 zusters, goed opgeleide, zelfbewuste Rwandese vrouwen die zich met hart en ziel inzetten om de armoede in hun land te bestrijden via landbouw, onderwijs en gezondheidszorg.

Nauwe banden

De gemeenschap van diaconessen werd op verzoek van de Presbyteriaanse kerk in Rwanda in 1984 opgericht. De gemeenschap heeft nauwe banden met de diaconessen in Amerongen; in 1956 ging de eerste zendingsdiacones vanuit Amerongen naar Rwanda.
Vanuit Nederland steunen we met name het landbouwwerk van de diaconessen in Rwanda. Ieder jaar leren 150 boeren en boerinnen nieuwe landbouwtechnieken.

Door God geroepen

Zuster Marie-Louise Niyonsenga volgt het dagelijks leven in de diaconessengemeenschap en co├Ârdineert alle activiteiten en projecten. Ze vertegenwoordigt de diaconessen van Abaja ba Kristo (Dienaressen van Christus) in Rwanda en in het buitenland. “Ik werd door God geroepen om dit werk te gaan doen. Hij laat zijn grote liefde zien door zijn Zoon, die Hij naar ons gezonden heeft om ons te verlossen. Daarom ben ik blij dat ik mijzelf in dienst van Hem kan stellen en dat ik anderen mag dienen.”

Netjes en volgens planning

Het raakt zuster Marie-Louise als ze ziet hoe het werk dat de zusters doen zich ontwikkelt in verschillende regio’s van Rwanda. “Ik loop graag rond om te kijken naar dingen die vooruitgaan, die goed georganiseerd zijn. Ik ben tevreden als we onze resultaten behaald hebben op basis van onze plannen en doelen.”

Goed teamwork

Ze wordt er vrolijk van als ze ziet dat mensen goed met elkaar samenwerken. “Het leidt immers tot betere resultaten als mensen hun vaardigheden, ervaring en talenten met elkaar delen. Goed teamwork verlaagt stress. Samen een goed resultaat behalen geeft een heel team veel voldoening.”

Boodschap van zuster Marie-Louise

Voor christenen in Nederland heeft ze de volgende boodschap: ‘Allereerst wil ik jullie groeten in de naam van Jezus Christus. Ik wil jullie bedanken voor jullie steun aan onze zustergemeenschap, waardoor onze zusters goed opgeleid worden en we onze boeren en boerinnen goede landbouwtrainingen kunnen aanbieden. Als zusters zijn we daar heel blij mee en we willen deze verbondenheid graag voortzetten.
Laten we ons geloof in de Heer Jezus Christus blijven behouden, ook al nemen problemen toe, zoals oorlogen en klimaatverandering. Meer dan ooit worden we gevraagd om het Licht en de Liefde van Jezus Christus te verspreiden en vrede te brengen. Moge God jullie zegenen.

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu