Interview Covid-19 met zuster Marie Louise

Januari 2021
Interview met zuster Marie-Louise, leidinggevende van de gemeenschap, over de situatie rond Covid-19 in Rwanda

Hoe is de situatie met betrekking tot COVID in Rwanda?

Deze pandemie van Covid-19 heeft veel gevolgen en brengt veel mensen in grote moeilijkheden. Alle openbare en particuliere instellingen worden economisch, geestelijk en moreel getroffen.

Wat doet de Rwandese regering in deze situatie?

De regering van Rwanda met het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector en de kerken, doen hun best om de bevolking bewust te maken van hun verantwoordelijkheid om de verspreiding van het virus en het aantal besmette mensen te verminderen.
De regering van Rwanda doet haar best om voor geïnfecteerde mensen te zorgen, door het benodigde materiaal en medicamenten beschikbaar te stellen. Tegenwoordig is het materiaal voor het testen van Covid-19 beschikbaar in alle openbare ziekenhuizen en gezondheidscentra, inclusief enkele privéklinieken. Alle gezondheidswerkers zijn opgeleid om voor geïnfecteerde mensen te zorgen. En er worden regelmatig en doorlopende gezondheidscampagnes gevoerd om de bevolking op basisniveau te sensibiliseren.

Wat doet uw gemeenschap van zusters in deze tijd?

De inzet van de gemeenschap van diaconessen (Abaja ba Kristo) richt zich op drie kernpunten:

In samenwerking met de Presbyterian Church in Rwanda (EPR), doen we wat binnen ons vermogen ligt om de bevolking bewust te maken van de noodzaak het virus te bestrijden.

Ten tweede bieden we ook ondersteuning in de vorm van voedsel en hygiënische artikelen aan kwetsbare mensen in nood. Zo proberen we de behoeftigen te helpen tijdens deze crisis te overleven en helpen we hen door in hun basisbehoeften te voorzien.

Het derde punt heeft betrekking op het scheppen van banen. We bieden mensen werkgelegenheid via verschillende projecten die door onze instelling worden beheerd. En we bidden om creativiteit bij het zoeken naar mogelijkheden om nieuwe projecten te starten, vooral om mensen met een laag inkomen of werklozen die door Covid-19 worden getroffen, te kunnen helpen.

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu