Honger door lockdown

Sinds half maart geldt ook in Rwanda de lockdown. Gelukkig bleven de zusters tot op dit moment gespaard voor besmettingen, maar ze worden wel geconfronteerd met de gevolgen van de crisis: doordat veel mensen niet kunnen werken hebben ze ook geen inkomen met armoede en honger tot gevolg. Door de stichting Vrienden van Zusters in Rwanda werd een fonds in het leven geroepen, van waaruit de zusters nood kunnen lenigen. Er komen veel mensen aankloppen, die dringend hulp nodig hebben.

De scholen blijven tot september gesloten, waardoor de kinderen en jongeren veel achterstand oplopen, want digitaal onderwijs is in Rwanda nog maar heel beperkt mogelijk en de meeste gezinnen beschikken niet over internet.

Door de lockdown die ook in Rwanda wordt gehandhaafd, hebben veel mensen geen inkomen meer en heerst er honger! Ook bij de families en de medewerkers van de zusters is dat het geval. Wilt u helpen?
U kunt een gift overmaken op rekeningnummer: NL 07 RABO 0155769707 t.n.v. Stichting Vrienden van Zusters in Rwanda, o.v.v.: noodhulp.

Dank!

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu