Esthergemeenschap

Zuster Anysie is door de gemeenschap Abaja ba Kristo ‘uitgeleend’ aan de Anglicaanse kerk in het zuiden van Rwanda. Daar is het haar bedoeling een zustergemeenschap te helpen opzetten. Inmiddels zijn er 7 zusters lid van deze nieuwe gemeenschap. De bedoeling is dat zij volgend jaar uit hun midden een leidinggevende benoemen. Zuster Anysie gaat dan terug naar Rubengera. Het is bemoedigend dat deze jonge zusters zich willen toewijden aan God en er willen zijn voor de mensen om hen heen.

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu