Jaarverslag 2022 van de stichting Vrienden van Zusters in Rwanda

De Stichting Vrienden van “Abaja ba Kristo” in Rwanda (hierna: de Stichting) is opgericht op 5 januari 2011 en heeft tot doel het ondersteunen van de diaconessengemeenschap in Rwanda “Abaja ba Kristo” (hierna: Abaja ba Kristo). Tot genoemde datum werd de ondersteuning vanuit Nederland behartigd door de Gemeenschap van Zendings-Diaconessen in Nederland (hierna: ZDH), één van de oprichters van Abaja ba Kristo in 1984. De verzelfstandiging van de ondersteuning van Abaja ba Kristo is ingegeven door het streven naar continuïteit en verbreding van het draagvlak.

Je kan ons helpen

Wilt u de diaconessen helpen zodat zij hun werk kunnen voortzetten?

Doneer nu