De zusters

Op verzoek van de Presbyteriaanse kerk is in 1984 een Rwandese diaconessengemeenschap opgericht. Tot 2008 had een Nederlandse diacones de leiding. De gemeenschap telt veertig zusters en wordt geleid door een directieteam van twee diaconessen en een predikant. De gemeenschap is interkerkelijk en juridisch zelfstandig. De gemeenschap is gehuisvest in het westen van Rwanda in de plaats Rubengera. Het ligt niet ver van het Kivumeer dat de grens vormt met de Democratische Republiek Congo. De zusters zijn er op veel terreinen actief. Naast het kerkenwerk ondersteunen ze weeskinderen, werken aan agrarische ontwikkeling, fabricage, onderwijs en gezondheidszorg. De Stichting Vrienden van de Zusters in Rwanda ondersteunt de gemeenschap met projecten.

Projecten

Honger door lockdown

Sinds half maart geldt ook in Rwanda de lockdown. Gelukkig bleven de zusters tot op dit moment gespaard voor besmettingen, maar ze worden wel geconfronteerd met de gevolgen van de crisis: doordat veel mensen niet […]

P006 Babyproject

De uitdaging Goede en voldoende voeding is van levensbelang voor baby’s. Mede door de gebrekkige leefomstandigheden en stress, heeft lang niet iedere moeder voldoende melkproductie. Zeker wanneer het om tweelingen gaat (en dat komt heel veel […]

Scholing

Goede scholing is van het grootste belang. De zusters hebben ook op dit gebied allerlei initiatieven ontwikkeld. Een aantal jongeren dat de middelbare school volgt, wordt ondersteund vanuit het scholierenfonds. Zij krijgen schoolgeld en leermiddelen betaald, […]