Zustergemeenschap in Rwanda

Op verzoek van de Presbyteriaanse kerk is in 1984 een Rwandese diaconessengemeenschap opgericht. Tot 2008 had een Nederlandse diacones de leiding. De gemeenschap telt veertig zusters en wordt geleid door een directieteam van twee diaconessen en een predikant. De gemeenschap is interkerkelijk en juridisch zelfstandig. De gemeenschap is gehuisvest in het westen van Rwanda in de plaats Rubengera. Het ligt niet ver van het Kivumeer dat de grens vormt met de Democratische Republiek Congo. De zusters zijn er op veel terreinen actief. Naast het kerkenwerk ondersteunen ze weeskinderen, werken aan onderwijs en gezondheidszorg. 

De hulp van de zusters is erop gericht dat de mensen zo snel en goed als mogelijk een zelfstandig bestaan kunnen hebben. Om verschillende groepen te helpen zijn er zelfhulp-groepen gestart waarbij de mensen ook steun aan elkaar hebben en elkaar helpen. Ook is er een scholierenproject en een landbouwproject door de zusters gestart. Met een microkrediet worden boeren geholpen projecten op te zetten.

Zelfhulpgroepen

Voor verschillende projecten die de zusters begeleiden, zijn er zogeheten ‘zelfhulp-groepen’ samengesteld. Het is een vorm van zorg waarbij de betrokkenen elkaar helpen en met elkaar sparen. Op een gegeven moment gebeurt dit zonder tussenkomst van de zusters. Het doel is om mensen op weg te helpen naar zelfstandigheid en het verwerven van inkomen, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zelfhulpgroepen hebben de zusters onder meer ingevoerd bij het project Kleuterschool en bij het Landbouwproject.