Hulp aan ouderen

Dit project ondersteunt arme, oudere mensen die geen hulp in hun directe omgeving hebben. Op dit moment ondersteunen de zusters tien weduwen en weduwnaars en een oude, alleenstaande manl. Van de zusters krijgen ze onder meer: voedsel en kleding en geld voor hun ziekenfondsverzekering. Ook zoeken de zusters - in samenwerking met de betrokken lokale instanties -onderdak voor de mensen die geen huis hebben.

In een gesprek met de zusters heeft een oude man verteld hoe blij hij is met de hulp: 


“Mijn naam is Abraham en ik ben in 1930 geboren. Ik woon in het dorp Gihara, sector Mukura, district Rutsiro. Sinds 2001 ben ik weduwnaar. De hulp die ik ontvangen heb, was heel hard nodig en zonder die hulp zou ik al zijn overleden. Dominee Eliphaz Hakizimana heeft mij na het overlijden van mijn vrouw opgezocht. Ik verkeerde in een situatie van extreme armoede en woonde samen met de kleinkinderen van mijn gestorven kinderen. Ik was ontroerd toen dominee Eliphaz mij voorstelde om naar de gemeenschap te komen waar de zusters mij zouden kunnen helpen. Zij hebben mij met liefde ontvangen en geholpen. Toen mijn huis door de regen werd vernietigd, hebben ze voor reparatie gezorgd. Er ontbreken nu nog binnendeuren en meubels…”

De zusters hebben zich het lot van Abraham en andere ouderen aangetrokken. Gemiddeld worden elf ouderen geholpen. Het gaat om zowel materiële als geestelijke steun.

Bent u ook een steun in de rug voor een van de ouderen?