Vakonderwijs

In Rwanda is een groot gebrek aan goed opgeleide timmermannen, loodgieters en metaalbewerkers. Het beroepsonderwijs staat nog in de kinderschoenen en de vraag naar vakmensen op allerlei terreinen is groot. Zeker nu Rwanda een snelle groei doormaakt en ambachtslieden goed kan gebruiken.

Voor veel kinderen op vooral het platteland - en dus ook voor de weeskinderen van Abaja ba Kristo - valt het niet mee om na negen jaar basisopleiding een baan te vinden. Het bieden van een goede beroepsopleiding vergroot de kansen van veel jongeren aanzienlijk op werk.

Lees het verhaal van studente Devote

Rubengera Technical Secondary School:

Vanuit de Duitse zusterorganisatie van de diaconessen is er een beroepsopleiding voor houtbewerking voor jongeren - zowel jongens als meisjes. Tijdens deze 3-jarige praktijkgerichte opleiding worden de studenten opgeleid tot timmerman/vrouw en verwerven hiermee een door de overheid erkend vakdiploma. Naast beroepskennis- en vaardigheden (materiaal- en gereedschapskennis, kwaliteit en veiligheid, bedrijfsvoering en aandacht voor het milieu) krijgen de studenten ook Engelse les. Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijkheidsontwikkeling. Het bijbrengen van sociale en communicatieve vaardigheden en respect voor de menselijke waardigheid, samenwerken en conflicthantering staan hoog op de schoolagenda.

Het leerplan werd ontwikkeld in overleg met de Rwandese overheid en experts uit Duitsland. In juli 2014 werd de tweede bouwfase afgesloten, zodat de school nu beschikt over goede leslokalen, kantoren, praktijkruimtes en een expositieruimte. Het team docenten is goed getraind. Inmiddels is de school ook geaccrediteerd door de overheid voor een periode van 5 jaar. Met hulp van de Rabobank is vorig jaar een computernetwerk aangelegd, zodat de studenten nu bouwplannen kunnen maken met computerprogramma’s.

De school staat heel goed aangeschreven en levert vakkundige mensen af, die erg gewild zijn bij bedrijven in Rwanda. Op 1 april 2017 kreeg de tweede groep studenten het diploma uitgereikt. In 2017 zijn er 57 studenten, waarvan 22 meisjes, die het vak houtbewerking leren. Zr. Marie-Louise hoopt dat er binnenkort kan worden begonnen met uitbreiding van de school. Er is dringend behoefte aan een internaat zodat er meer studenten kunnen worden ondergebracht.

Eerste prijs

In juni 2015 zijn studenten van de Rubengera Technical Secondary School uitgenodigd om mee te doen met een provinciale expositie van hun werkstukken. Met een mobiele timmerwerkplaats en een infostand konden ze demonstreren wat zij hebben geleerd. Prompt werden ze gekozen tot beste voorbeeld van innovatie. Voor de studenten was dit natuurlijk een enorme bemoediging, zeker toen bleek dat ze als beloning ook deel konden nemen aan de landelijke expositie in Kigali. En daar werden ze nota bene uit 54 deelnemende scholen als eerste gekozen. Wat een geweldige verrassing voor de studenten en het hele schoolteam. Dat de school, die een duidelijk christelijk profiel heeft, op deze manier landelijke bekendheid krijgt is een mooi getuigenis. Er werken drie diaconessen in het team en één zuster volgt zelf de opleiding houtbewerking. Bijgaande foto van zr. Claudine verscheen in een landelijke krant.