Indatwa school

Op 23 januari 2017 zijn de zusters begonnen met een nieuw project op het terrein waar het weesdorp ooit was gevestigd, een kleuterschool.

De gebouwtjes van het weeshuis zijn omgetoverd tot klaslokalen waar ruim 70 kinderen tussen 3 en 6 jaar naar de kleuterschool gaan. De overheid stimuleert alle ouders om hun kinderen naar de kleuterschool te sturen, maar voor wie geen geld heeft zit die mogelijkheid er niet in. Daarom hebben de zusters ervoor gekozen een aantal kinderen uit de armste gezinnen in de omgeving de kans te bieden hun school te bezoeken. Omdat voor deze kinderen het schoolgeld niet door de ouders kan worden opgebracht, wordt gezocht naar sponsors die een bijdrage willen leveren. Dan kunnen ook voor deze kinderen uniformen, schoolmateriaal en maaltijden worden bekostigd.

Ook wordt er met de ouders gewerkt aan het verbeteren van hun levensomstandigheden, door middel van het vormen van zelfhulp groepen. Dat wil zeggen: de ouders vormen groepen die regelmatig samenkomen om allerlei zaken betreffende hun situatie te bespreken. Ook kan zo’n groep een spaarpotje aanleggen waar iedere deelnemer een klein bedrag in stort. Vanuit dat potje kan een micro-krediet verstrekt worden, als een deelnemer een goed projectvoorstel heeft.

Eind maart kregen de kinderen hun eerste ‘rapport’ uitgereikt, in aanwezigheid van de ouders. Het was een groot feest, waarbij de ouders versteld stonden van wat de kinderen in die korte tijd al hadden geleerd. Ze zongen zelfs Engelse en Franse liedjes. Dat de huizen van het weesdorp nu weer bevolkt worden met kinderen is geweldig. Door het succes van dit project is het onderkomen binnen afzienbare tijd te klein. Er is dan behoefte aan meer lokalen. Hè dus is het belangrijk om daarvoor fondsen te werven. 

Als dit project u aanspreekt, kunt u misschien ook een steentje bijdragen. Onder het kopje Geven aan Zusters in Rwanda vindt u hoe u dit kunt doen.