Penningmeester Maarten van Ginkel

We zijn erg blij  dat Maarten van Ginkel toe wil treden tot het bestuur. Maarten is registeraccountant en is actief als accountant-adviseur-toezichthouder. Bestuurslid van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, penningmeester van de TFC van Ds. Geert en Florien Lustig en voorzitter van de Raad van Toezicht van Charim ouderenzorg in de regio's Zeist en Veenendaal). Maarten van Ginkel zegt zelf over zijn motivatie om penningmeester te worden: "Charim kent een participantenraad waarin zuster Greet Verhoeven zitting heeft. Zij nodigde mij uit kennis te komen maken in Amerongen en te bezien of "we wat voor elkaar kunnen betekenen". Bij de kennismaking was ook zuster Dorien Peet aanwezig die vertelde over haar ervaringen in Rwanda: indrukwekkend....Toen enige tijd later René van de Kieft mij belde en liet dat hij in het bestuur van Stichting ‘Vrienden van Zusters in Rwanda’ zitting neemt en dat er ook een penningmeester werd gezocht, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Bijzonder om met de gedreven zusters in Rwanda en Nederland onder Gods zegen aan herstel van verhoudingen en opbouw bij te mogen dragen!"